ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง


การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System : TCS)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของโครงการได้กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิดเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะทาง ด่านขาเข้าของทุกด่านเป็นแบบ Fully Multi Lane Free Flow โดยใช้ระบบตรวจจับยานพาหนะและระบุตัวตนผู้ใช้บริการช่องทางด้วยเทคโนโลยีระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ ซึ่งติดตั้งอยู่บน Toll Gentry โดยไม่มีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางขาเข้า ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถผ่านเข้าด่านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหยุดชะงัก ส่วนด่านขาออกจะมีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ประกอบด้วยช่องเก็บค่าผ่านทางปกติ แบบรับเงินสด (Manual Toll Collection System) และแบบผ่านอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System)
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy